Black Days 29.11 - 1.12.2019

Inwentaryzacja 02-01-2020

Regulamin

 

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

StudioŚwiatła.pl

 

Sklep internetowy pod adresem WWW.STUDIOSWIATLA.PL jest prowadzony przez ELMAX Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Lublinie przy ul. Fabrycznej 2 D, 20-301 Lublin, NIP 946-265-64-61, REGON 363228673.

§1. Postanowienia ogólne

1. W celu dokonania zakupów w sklepie, Klient może dokonać rejestracji lub złożyć zamówienie bez zakładania konta, podając jedynie dane niezbędne do realizacji zamówienia.
2. Zamawiania produktów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu, dokonuje się poprzez prawidłowe wypełnienie przez zamawiającego formularza zamówienia.
3. Sklep internetowy WWW.STUDIOSWIATLA.PL może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, nieaktualne lub naruszające prawa osób trzecich (dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszania dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów)

b) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sklep internetowy WWW.STUDIOSWIATLA.PL za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /tj. DZ.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm./.
Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy, a także - jeśli Klient wyrazi na to zgodę - w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych  przez  nasz sklep – opcja Newslettera.
Klient po zarejestrowaniu się ma prawo dostępu do swoich danych na Koncie oraz ich poprawiania poprzez formularz w „Profilu Użytkownika”. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
5. Zamówienie w sklepie może złożyć osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez kodeks cywilny także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym prowadząca działalność gospodarczą, a także jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną (Klient).
6. W przypadku pytań prosimy o kontakt - dane w zakładce kontakt.

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;
Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą korzystający z uprawnień Konsumenta - Klient będący przedsiębiorcą prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który dokonując zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego WWW.STUDIOSWIATLA.PL, zawiera umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.
Regulamin – niniejszy dokument;
Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§2. Przedmiot transakcji

1. Przedmiotem sprzedaży on-line są Towary oferowane na stronie WWW.STUDIOSWIATLA.PL w chwili składania zamówienia.
2. Ceny wszystkich produktów wyrażone są w złotych polskich (PLN) i podane w kwotach brutto. Ceny podane na stronie sklepu obowiązują tylko dla transakcji poprzez internet. Ceny nie zawierają cen źródeł światła, kosztów montażu oraz transportu.
3. Wszystkie Towary znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe.
4. Koszty utylizacji opraw oraz źródeł doliczane są do ceny netto produktu. Ich wysokość jest zależna od producenta. Kwota będzie widniała na fakturze jako pozycja KGO, czyli koszt gospodarowania odpadami.
5. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej sklepu należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych.
6. Znajdujące się na stronie internetowej sklepu informacje o Towarze i cenie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz wyłącznie zaproszenie do złożenia przez Klienta zamówienia /oferty kupna/.

§3. Procedura zamawiania. Zawarcie umowy

1. Zamówienia przyjmowane są przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
2. Wybór zamawianych produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3. Do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a sklepem dochodzi w momencie wysłania i potwierdzenia przez Klienta Zamówienia.
4. Postanowienia Regulaminu, a także informacje charakteryzujące Towar wskazane w jego karcie na stronie internetowej Sklepu stanowią część umowy sprzedaży.
5. W przypadku pojawienia się okoliczności niezależnych od sklepu, zastrzega on sobie prawo do realizacji niepełnych zamówień, bądź przedłużenia czasu realizacji po wcześniejszym kontakcie z Klientem.
6. Informacje o brakach, bądź wydłużonym czasie realizacji, będą przekazywane Klientowi tak szybko jak to tylko możliwe.
7. Podczas rejestracji konta, Klient podaje adres e-mail i definiuje hasło. Dokończenie rejestracji następuje po kliknięciu na link aktywacyjny przysłany na podany adres e-mail.
8. Umieszczenie towaru w koszyku nie jest równoznaczne z jego zakupem.
9. Do realizacji procesu zamówienia, niezbędne będzie podane dodatkowych danych:

Imię i Nazwisko

Numer telefonu

Adres i opcjonalnie adres dostawy

Przedsiębiorca, aby otrzymać fakturę VAT, w pole uwagi powinien wpisać dane nabywcy lub uzupełnić, jeśli są zgodne z danymi na Koncie.


Klient składając zamówienie jednocześnie potwierdza, iż zapoznał się z treścią regulaminu sklepu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

 

§4. Płatności

1. Proponujemy następujące formy płatności:

  • Przelew na konto bankowe

    ELMAX Sp. z o.o. Sp.k. 20-301 Lublin ul. Fabryczna 2 D

    Nr konta bankowego: BGZ BNP PARIBAS 41 1600 1462 1844 7054 3000 0021

    ( w tytule przelewu należy podać nr. zamówienia)

  • Płatność kartą poprzez panel PayU

  • Płatność za pobraniem – wartość zamówienia do 1000 z

Dokument sprzedaży wysyłany będzie wraz z towarem i umieszczony na zewnątrz paczki w przeźroczystej kopercie.
2. Koszty transportu dopisywane są na dokumencie sprzedaży jako pozycja 'Usługa transportowa'
3. Dla zamówień z wybraną formą płatności "przelew bankowy" wpłata na rachunek ELMAX Sp. z o.o. Sp.k.
powinna nastąpić w ciągu 3 dni   roboczych od momentu złożenia zamówienia.
4. W przypadku zamówienia i wybrania formy płatności "przelew bankowy" i "karta" czas realizacji zamówienia liczy się od momentu zaksięgowania pieniędzy na koncie Sklepu.

§5. Dostawa

1. Zamawiający może wybrać następujące formy dostawy towaru:

Przesyłka kurierska paczka (przedpłata) 15zł
Przesyłka kurierska paleta (wyłącznie przedpłata) Ustalany indywidualnie
Przesyłka kurierska, płatność przy odbiorze (limit 1000zł brutto) 25zł
Odbiór osobisty (Lublin, Warszawa, Chełm, Puławy, Tarnobrzeg)* 0zł
   

*możliwe formy płatności to przelew oraz PayU

Wszystkie paczki są ubezpieczone do wartości przesyłki.

2. Zamówienia dla towarów, które Sklep Internetowy prezentuje jako dostępne, będą realizowane niezwłocznie z wysyłką nie później niż 2 dni robocze. Dla Zamówień, gdzie część, lub wszystkie towary są sprowadzane na potrzeby Zamówienia, Klient zostanie poinformowany o planowanym terminie dostawy. Wysyłka częściowa Zamówienia może być realizowana wg indywidualnych porozumień.
3. Po dokonaniu odbioru przesyłki Klient ma obowiązek w obecności kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić czy jej zawartość zgadza się z zamówieniem oraz czy produkty nie są uszkodzone. W razie konieczności należy spisać protokół w obecności kuriera ( odpowiedni druk reklamacyjny powinien posiadać przy sobie pracownik firmy kurierskiej), oraz skontaktować się ze sklepem. Protokół taki stanowi jedyną podstawę do uznania reklamacji.
4. Po odebraniu przesyłki od kuriera prosimy niezwłoczne sprawdzenie czy otrzymany towar jest tym samym, który był zamówiony i odpowiada specyfikacji zamawianego towaru. Reklamacje dotyczące oczywistej pomyłki lub uszkodzenia mechanicznego nie będą uwzględniane po upłynięciu 7 dni od daty otrzymania towaru.
5. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
6. W przypadku odmowy odbioru przesyłki za pobraniem, bez wcześniejszej rezygnacji koszty dostawy i odesłania ponosi Klient.
7. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone od uszkodzenia i zaginięcia.
8. Zakupiony towar dostarczamy na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska. 

§6. Odstąpienie od umowy.

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014 r. Poz. 827 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) Klient może zrezygnować z towaru zakupionego w naszym sklepie bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia /na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną/ przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza stanowi załącznik do niniejszego regulaminu - formularz zwrotu towaru
5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, Klientowi zwrócone będą wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Zamówienia do Klienta / z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep/, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji.
6. Zwracany towar powinien zostać odesłany w oryginalnym opakowaniu bez śladów używania wraz ze wszystkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy dostawie /kable, zasilacze, instrukcje itp./, w sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Towar wraz z kopią dowodu zakupu należy odesłać na nasz adres: ELMAX SP. Z O.O. SP.K., ul. Fabryczna 2D, 20-301 Lublin
7. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy /uszkodzenie, zużycie itp./
9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach:

1) W którym przedmiotem Zamówienia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub na indywidualne, nietypowe zamówienie
2) W drodze indywidualnych negocjacji Klient odstąpi od tego prawa za inne korzyści.

§7. Rękojmia za wady i gwarancja

1.Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy oraz w przypadku nabycia towarów przez Przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą dokonującego zakupu związanego bezpośrednio z wykonywaną działalnością zawodową. Zwolnienie z tej odpowiedzialności obejmuje Przedsiębiorców nie prowadzących jednoosobowej działalności gospodarczej.

2. Sprzedawca w ramach rękojmi jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Odpowiedzialność ta dotyczy Konsumentów oraz Przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

a) Wada Fizyczna. Zgodnie z art. 5561 Kodeksu cywilnego, o wadzie fizycznej, czyli niezgodności produktu z umową, mamy do czynienia w następujących sytuacjach:

-produkt nie ma właściwości, które powinien mieć, np. wodoodporny pokrowiec na plecach nie zapewnia ochrony przed zamoczeniem,
-produkt nie ma właściwości, o których istnieniu zapewniał sprzedawca, np. woda źródlana nie ma właściwości
-produkt nie nadaje się do celu, o którym zapewniał sprzedawca, np. naczynie nie jest przeznaczonego do podgrzewania jedzenia w kuchenkach mikrofalowych,
-produkt został wydany Klientowi w stanie niezupełnym, zdekompletowany, np. telefon bez ładowarki.

b) Wada Prawna. Zgodnie z art. 5563 Kodeksu cywilnego, o wadzie prawnej zakupionego towaru możemy mówić w następujących sytuacji:

-rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej,
-rzecz sprzedana jest obciążona prawem osoby trzeciej,
-rzecz dotknięta jest ograniczeniem w korzystaniu lub rozporządzaniu, wynikającym z decyzji lub z orzeczenia właściwego organu.

2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, chyba że korzysta z prawa opisanego w ust. 7.
3. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
4. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. 
5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Jeżeli Klient, któremu przysługują prawa Konsumenta zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
6. Jeżeli kupującemu przysługują prawa Konsumenta, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.
8. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w ust. 10.
9. W terminach określonych w ust. 11 kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
10. Towary sprzedawane przez sklep są objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź importera. Warunki takiej gwarancji są określone w dokumencie gwarancyjnym, który jest dostarczany przez sprzedawcę wraz z towarem.
11. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.
12. Warunkiem realizacji roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi jest posiadanie dowodu zakupu.
13. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta należy sprawdzić kompletność zawartości przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki, Klient zobowiązany jest spisać protokół szkody w obecności kuriera. Protokół musi być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez kuriera i Klienta.
14. Kupujący jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym protokołem reklamacji na adres:  ELMAX SP. Z O.O. SP.K., ul. Fabryczna 2D, 20-301 Lublin.
Towar powinien zostać zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.
15. W przypadku korzystania z gwarancji, koszty opakowania i dostarczenia towaru ponosi kupujący.
16. W przypadku umów zawieranych z Klientami niebędącymi konsumentami w rozumieniu kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§8. Postanowienia końcowe

1. Przeznaczenie produktów jest wyłącznie określone w ich instrukcji obsługi. Sklep nie będzie w żadnym wypadku odpowiadał wobec jakichkolwiek osób z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych poniesionych z powodu nieprawidłowego użytkowania.
2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz asortymentu. Żarówki dokładane gratis nie muszą pasować do zakupionych lamp.
3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Nie dotyczy to transakcji, które zostały już zrealizowane i są obecnie w trakcie realizacji.
4. W przypadku nieuznania przez Sklep reklamacji mogą Państwo zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego. W tym celu należy złożyć do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Lublinie (adres: ul. Tomasza Zana 38 C, 20-601 Lublin) odpowiedni wniosek (w zależności od rodzaju postępowania – wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim). Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej www.uokik.gov.pl (zakładka Konsumenci – Instytucje konsumenckie – Rozstrzyganie sporów konsumenckich).
5.Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sklepem a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę sprzedawcy.

Życzymy udanych zakupów ! 

 

Formularz odstąpienia od umowy
POBIERZ

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy 
POBIERZ

Pobierz wizytówkę na telefon
pobierz wizytówkę na telefon

Płatności online a PayU Płatności online a PayU

Wykonanie: Industi / Elmax ==

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl